El VI Curset ja està en marxa

Volem donar les gràcies a les autoritats i amics que el Dissabte ens van acompanyar en l’acte de presentació de el VI Curs de Vela Llatina.

És un orgull que es pose en valor el caràcter cultural de les nostres activitats, reconeixent el que significa mantenir present una forma de vida pròpia, que ve de segles a l’Albufera de València.