Escola

Vela llatina dels Peixcadors de Catarroja
Escola de navegació

Escola de navegació

La primera escola de navegació a vela llatina en L’ Albufera de València va sorgir en 2015 en el Port de Catarroja, com a resposta de les inquietuds d’un grup de socis de “Els Peixcadors”, que portaven temps buscant formes efectives de preservar la tradició dels usos artesanals de la pesca i la navegació en el llac.

Apuntar-se

Apuntar-se

És molt més que aprendre a manejar els barquets tradicionals. Per als que no pertanyen al Port de Catarroja, hi ha a més un component molt interessant de descobriment, de coneixement del Medi, de la gestió hídrica, de l’explotació tradicional pesquera i agrícola del llac, i la recuperació de la flora i fauna autòctona.

Premis

Algunes persones de l’àmbit científic de l’Educació han considerat que la labor que realitzem en la nostra xicoteta Escola de Vela Llatina del Port de Catarroja té una transcendència social i un valor educatiu. Pot ser per açò que el Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogs de la Comunitat Valenciana i el Conservatori Professional de Música de València, ens van atorgar en 2017 el Premi Educació i Societat en la modalitat Esports. Nosaltres créiem que només féiem preservació i divulgació de valors tradicionals. Però este premi reconeix en el nostre treball una contribució decisiva al desenrotllament, educació i cohesió de la nostra societat.

Galeria

Vos presentem una xicoteta galeria de fotos de la nostra escola on apareixen tant monitors com alumnes de l’any passat i anteriors promocions, animat i apuntat ja, a què esperes?

Busquem les nostres arrels per a saber qui som

Si busquem les nostres arrels per a saber qui som, i volem transmetre a les generacions següents els nostres senyals d’identitat com una forma de cohesió social, com a forma del desenrotllament sostenible que van practicar els nostres avantpassats, com a forma de preservació i coneixement del medi natural , el Parc de L’ Albufera, no queda més remei que portar la vela llatina a l’escola, o convertir la nostra Associació de Vela Llatina en una Escola.

Homologació

Homologació de la nostra Escola per la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana. Dissabte 27 de Gener de 2018. Al Port de Catrroja va tindre lloc l’entrega de la 1ª titulació com a monitors autonòmics de Vela Llatina a les persones que des de fa quatre anys treballen molt seriosa i desinteressadament per a fer realitat la nostra escola.

Encara que no és un títol oficial amb validació professional, ara tenim un projecte educatiu, un mètode d’ensenyament i uns resultats reconeguts pels corresponents estaments oficials. Este èxit obri la porta a qui busque augmentar el projecte de formació en les arts tradicionals de navegació a vela llatina en L’Albufera. Esperem facilitar el camí dels que compartixen els nostres valors.