Mapes de totes les proves de les diferents associacions de vela llatina de l´Albufera.

L’Albufera es una llacuna peculiar, amb una orografia, un fons i un règim de vents molt particular.

Segons qui organitze la prova, buscarà el recorregut més favorable per a les seues barques.