Es mire com es mire, per davant o per darrere el VI Curset ha estat especial

Mentre atraquen les barques, es desmunta i es guarda el material, Rafa prepara com sempre una paella gloriosa que amb el seu aroma aconsegueix dels velers una rapidesa increïble en les tasques de desaparellar, malgrat el cansament de tot el matí bregant amunt i avall del canal.

Rafael Rodríguez Ramón es mereix una menció especial. És perquè així ho va decidir ell, el cuiner oficial de l’Associació. De vegades ens ha fet dues paelles enormes alhora, amb la saviesa de l’expert que ha crescut entre arrossars.

Hi ha temps per a la cerveseta tot esperant el senyal del cuiner. Mentre uns paren taula i altres miren, és el moment de recordar les mogudes més emocionants, fer nous plans, fins i tot reivindicacions per millorar les properes eixides.

Quan ja no en quedava ni un gra d’arròs va arribar el moment més solemne. Ens acompanyava el Senyor Alcalde de Catarroja Jesús Monzó i Cubillos, en representació de la corporació municipal que tant suport presta a l’Escola i l’Associació de la Vela Llatina els Peixcadors. El lliurament dels diplomes que acredita haver participat en el curset del Port és un moment de satisfacció i orgull per a tothom. Cadascú recorda els seus moments de protagonisme, i pren consciència que ara pertany a un col·lectiu antic i tradicional, però ple de vida i expectatives de futur.

Com diu el nostre senyor President, açò comença ara! Es mire com es mire, per davant o per darrere el VI Curset ha sigut especial.