Associació Vela Llatina Els Peixcadors Calendari 2018

La navegació a vela que va ser la principal eina de treball i mitjà de transport a L’Albufera, amb l’arribada de l’automoció i la vertebració de camins rurals al voltant del llac, estava quedant reduïda a objecte pintoresc per a vesprades de passeig amb finalitats turístiques o folklòriques.

Les barques i barquets centenaris que havien donat vida a tantes famílies de l’entorn del llac, sofrien l’oblit una vegada que perdien la seua funció pràctica. Les formes tradicionals de navegació, i els oficis artesnales que les mantenien es van anar extingint.

Pot ser que la nostàlgia per tanta bellesa com despleguen les veles llatines sobre el mirall de l’Albufera va mourer a recuperar el seu ús, ara com a pràctica esportiva. J a fa 40 anys que algú va organitzar el primer repte fora del context de treball. Aquell ‘a veure qui arriba primer’ que tantes vegades s’haurà repetit en acabar una dura jornada, apurant les últimes forces!

Des d’aquell moment fins a les actuals exhibicions i fins a l’escola de vela llatina, el camí ha estat llarg i laboriós, però lògic i necessari.
Convertir la navegació a vela llatina en un esport suposa la recuperació de les barques i els seus aparells tradicionals. Requereix entrenament, i un calendari per a les probes. Fa necessari interessar a molta gent, a entitats publiques i privades, guanyar el suport dels mitjans de comunicació, i molt més.

Les exhibicions dels Peixcadors de Catarroja es fan segons un calendari presentat cada any. En 2018 eixirem des del nostre Port els dies: 12 de maig, 9 de juny i 14 de juliol.