Quan arriba la primavera, cada any comptem impacients els dies que falten per a eixir a vela

Amb la mateixa emoció, cada vegada més motivats, enredant a més gent i implicant a més autoritats.

Els Peixcadors de Catarroja han fet una part important de la Història de L’Albufera.

Quan arriba la primavera, cada any comptem impacients els dies que falten per a eixir a vela.

Ací queden unes imatges del 40 aniversari d’esta exhibició.